eTwinning

Posted on Updated on

Capture

eTwinning

My eTwinning projects

eTwinning is a vibrant community that has involved, in its 14 years of existence,
more than 700,000 teachers working in 195,000 schools. More than 93,000
projects have been run, involving many students from all educational levels
across the continent. Read the rest of this entry »

A day without your mobile phone

Posted on Updated on

eTwinning project for the 8th grade students

7023.jpg

What would change if there suddenly weren’t any mobile phones tomorrow? What might you also rediscover?

A project based on the task of the European Competition.

Project partners:

  • Germany
  • Portugal
  • United Kingdom

Read the rest of this entry »

Սեբաստացու օրեր, կրթահամալիրի 30 ամյակ

Posted on Updated on

Նախագիծ.

Կրթահամալիրի 30-ամյակին նվիրված նախագիծը կոչվում է “Տեսաբուկլետներ”:

Նախագիծը իրականացվում է Միջին դպրոցի Կինո-ֆոտոյի ընտրության խմբի, քոլեջի  ուսանողների և Միջին դպրոցի սովորողների կողմից:

Պատասխանատու՝ Լուսինե Բուշ, Ստելլա Մնացականյան, Սուսան Ամուջանյան Read the rest of this entry »

Masterminds

Posted on Updated on

eTwinning project for the 8th graders

c0f2b210_large

About the project

The earth’s surface temperature has risen over the last 100 years.Atmospheric Administration Scientists believe carbon dioxide pollution is the primary culprit. The effects are highly complex on the world . Furthermore, within the past several years ,scientists have found that oxygen (O2) in the atmosphere has been dropping, and at higher rates than just the amount that goes into the increase of CO2 from burning fossil fuels .
Mastermind project aims to teach students how to deal with the environmental problem of the increase Co2 , how to think and act to reduce the abundance of Co2 in the atmosphere , how to deal with environmental challenges and problems that our communities face, and how to be able to spread awareness throughout their communities.
Additionally, Masterminds project offers a great chance for students to practice their social, emotional and digital competencies. In addition,the project offers a great chance for the students to practise their foreign language.

Read the rest of this entry »

We give the children a hand of love

Posted on Updated on

Снимок

The project is for the 8th graders

About the project

It is necessary to direct the attention of the general public towards the realization of rights, needs and activities with children and for children, to organize special and appropriately selected games, events and creative activities of children and for children, to initiate new actions of wider importance for the development and upbringing of children, to encourage volunteer social and professional work of adults with children, as well as active participation of children in the activities of the local community and beyond.

Read the rest of this entry »

It’s interesting to know…

Posted on Updated on

Project for the 8th graders…

Students read different interesting information on different topics, learn the active vocabulary of the lesson, do different exercises. They also learn to retell the text. Read the rest of this entry »

Եռօրյա ճամբար Սևանի ափին

Posted on Updated on

20180526_063517

Ռազմամարզական-ծիսական-էկոլոգիական ճամբար Սևանի «Ժայռում»

Ժամկետը.

Հուլիսի 27-29

Մասնակիցներ՝ Միջին և Ավագ դպրոցի սովորողներ

Պատասխանատու՝ Դիանա Նազարյան, Հայարփի Անանյան, Լուսինե Բուշ

Օրակարգում. Սևանի «Ժայռի» տարածքի ափի մաքրման աշխատանքներ, Վարդավառի ծեսի կազմակերպում, ռազմա-մարզական խաղեր, լող, ժամանցային խաղեր

Մեկնումը՝ հուլիսի 27-ին առավոտյան ժամը 09։00, Մայր դպրոցի մոտից

Վերադարձը՝ հուլիսի 29-ին, մինչև ժամը 17։00 Read the rest of this entry »