e-Twinning-European School Education Platform

Posted on Updated on

Capture

Եվրոպական դպրոցների կրթական հարթակ-10 տարվա շարունանական աշխատանք

e-Twinning միջազգային, եվրոպական ծրագրին մասնակցում եմ 2012 թվականից։ Ձեռքբերումները շատ են եղել՝ ազգային հավաստագրերից մինչև ամենակարևոր՝ Միջազգային հավաստագիր, որը Հայաստանի e-twinning Plus ծրագրում առաջինն էր։ Read the rest of this entry »

BEING A TEENAGER NOWADAYS

Posted on Updated on

1b_0

Being a teenager is a project that aims to get students to know each other by exchanging information about daily life in todays’ world. Cooperating with teenagers from other countries will motivate them about learning foreign languages and improve their European identity. We plan to achieve these goals through the activities we carry out during the project. Our main goal is to improve their sense of identification and raise awareness about subjects like family life, emotions and feelings, body image, hobbies and personal interests, social media and Internet safety, environment issues, among others. All the partners have the equal responsibility to carry out the activities with their students and upload the materials on Twinspace

Animals are our friend

Posted on Updated on

cartoon-animals-i79087

The project for 7th graders

Animals are our best friends but unfortunately most of the time they are ignored, mistreated, or even tortured by people. With this project we aim to help our students gain animal love early on, show their responsibility towards their “pet friends” and take care of them. Cooperating with children from other countries will motivate them to learn foreign languages and improve their European identity.

Read the rest of this entry »

eTwinning project-Let’s save energy together

Posted on Updated on

eco-energy-flat-icons-composition-poster_98292-805

About the project

The project is linked to Goal 15 “Life on land” (Agenda 2030 for Sustainable Development). The pupils will learn about the dangers posed by combustion and will find together solutions like resorting to renewable energy and saving energy at school and at their homes. They will mature skills that integrate with several subjects (science, technology, citizenship, art, English, mother tongue, etc.).
There will be theoretical classroom learning and corresponding hand-on activities.
Final product: The Eco Energy-Saver’s guideline on energy waste reduction.

Read the rest of this entry »

Չքացող ժամանակների ծովը

Posted on Updated on

g2

Հունվարի վերջերին ծովը անհանգստանում էր, ափ էր շպրտում խիտ տիղմը, և մի քանի շաբաթից ամեն ինչ վարակվում էր իր վատ տրամադրությամբ:

Այդ պահից սկսած աշխարհում այլևս անելիք չկար, առնվազն մինչև հաջորդ դեկտեմբեր, և երեկոյան ժամը ութին ամբողջ գյուղը քուն էր մտնում: Սակայն այն տարին, երբ սենյոր Հերբերթը եկավ այս կողմերը, ծովը չէր կորցրել իր գեղեցկությունը անգամ հունվարին: Ընդհակառակը, այն ավելի ու ավելի հանդարտ էր, պայծառ պսպղում էր և մարտի սկզբից սկսած գիշերները սկսեց վարդի բույր արձակել: Read the rest of this entry »

Traditional Armenian dishes

Posted on Updated on

In the framework of the eTwinning project A wonderful journey to meet each other, we tell about famous and traditional Armenian dishes to our partners. Read the rest of this entry »

Funny calendar-Զվարճալի տոնացույց

Posted on Updated on

Cute-Coffee-Time-November-2021-Calendar-scaled

Dear friends, we celebrate Sebastatsi’s Days in our Educomplex in November. Do you know, that each day of every month has something to celebrate? It’s funny and interesting. Let’s see what international holidays are in November. Each of you can choose the most liked holiday/holidays and decide how to celebrate it. Celebrate it with your family members, or with your friends. Write about the way of celebration, attach some photos or make a movie and post it on your blog. You can find some ideas about celebration in the list below, which you can use or you can find your own way of celebration. You can also create your own holiday, name it and tell about the way of celebrating it.  (Նոյեմբեր ամսին “Մխիթար Սեբաստացի” կրթահամալիրում տոնում ենք Սեբաստացու օրերը։ Իսկ գիտե՞ք, որ յուրաքանչյուր ամսվա յուրաքանչյուր օր կարելի է որևէ բան տոնել։ Դա հետաքրքիր է և զվարճալի։ Եկեք տեսնենք, թե ինչ միջազգային տոներ կան նոյեմբերին,։ Ընտրեք ձեզ ամենաշատ դու եկարծ տոնը/տոները, մտածեք, թե ինչպես այն կարելի է տոնել։ Կարող եք այն տոնել ընտանիքի կամ ընկերների հետ։ Գրեք այդ մասին, կցեք տոնի լուսանկարները, կամ տեսահոլովակ պատրաստեք և տեղադրեք այն ձեր բլոգներում։ Կարող եք ինքներդ հորինել որևէ տոն և պատմել, թե ինչպես են այն տոնում, բացատրելով տոնի իմաստը։) Read the rest of this entry »

A magic autumn in my homeland

Posted on Updated on

244587376_1284907501970666_5528786928884208080_n

eTwinning project

About the project

Each season has its wonders and charm, but many of us think that autumn is special, because autumn surprises us with its richness: juicy fragrant fruits and vegetables, colorful leaves, in many countries the new school year begins. This project is designed so that children enjoy the richness and beauty of autumn. Autumn colors, smells and tastes of the environment will be revealed with the help of drawings, paintings, poems, songs, photographs, but at the same time they will learn about the weather, human activities, events and autumn tradition of different countries. Students will have the opportunity to see how beautiful autumn is in different parts of the world. The project will encourage students to observe autumn and explore changes in nature, publish pictures of homeland in autumn and make a joint album and present their national autumn customs, sing autumn songs and practice communication skills. Read the rest of this entry »

We learn about partners’ countries

Posted on Updated on

Capture

Students read  interesting information about our partners’ countries: about their languages, traditions, customs, etc. They publish all collected information on their blogs. Read the rest of this entry »