Ուսումնական փաթեթ սկսնակ սովորողների համար

Էջում հրապարակված են տարբեր թեմաներին վերաբերող պատկերազարդ նկարներ, որոնց կցված են նաև տեսաֆիլմեր, երգեր: Էջում կան նաև խաղերի, պարզ երկխոսությունների հղումներ:

Սովորողը, ծնողը, հատուկ մանկավարժը կարող են այս ցանկից ընտրել իրենց ցանկությամբ, ինչպես նաև սովորողի կարիքին համապատասխան նյութ, դասարանում կամ տանը կարդալ, դիտել, լսել, սովորել:

Երկխոսություններ

Պարզ տեքստեր, որոնց կցված են ձայնագրություններ