Մանկավարժական աշխատողների աշնանային դպրոց

9:00-9:30-Պարատուն

9:30-10:00-Ընդհանուր պարապմունք

10:00-12:30-Մասնագիտական խորհրդատվություն (Միջին դպրոց, երկրորդ հարկ, օտար լեզվի կաբինետ)

11:00-12:00-Սպորտային պարապմունք

12:30-13:00-Ընդմիջում

13:00-15:00-Մասնագիտական խորհդատվություն, աշխատանք ընտրության խմբի հետ (պատրաստվում ենք ներկայացման), հասարակական աշխատանք, մասնակցություն սանիտարական օրվան, մեդիագրադարանի հարստացմանը ուղղված աշխատանքներ