2016-2017 ուստարվա ծրագրեր

Դասավանդում, իրականացվող նախագծեր

Սեպտեմբեր-դեկտեմբեր

Միջին դպրոց

Ավագ դպրոց

 

Միջին և ավագ դպրոցներում օտար լեզվի ուսուցումը իրականացվում է միջազգային նախագծերի միջոցով, ինչպես նաև Կրթահամալիրի այլընտրանքային հեղինակային առարկայան ծրագրերով (1-9-րդ դասարաններ, 10-12-րդ դասարաններ)