Օտար լեզվի ուսուցումը կրթահամալիրում (առարկայական ծրագիր)

Օտար լեզվի առարկայական ծրագիրն ըստ կրթական մակարդակների.

  1. Օտար լեզու-1-9րդ դասարաններ
  2. Օտար լեզու 10-12-րդ դասարան
  3. Ռուսաց լեզվի համար նախատեսված ուսումնական գրականություն  7-9 դասարաններ
  4. 10-11-ռուսաց լեզվի ընտրություն

 Օտար լեզվի դասավանդողների առարկայական բլոգները

 

3 thoughts on “Օտար լեզվի ուսուցումը կրթահամալիրում (առարկայական ծրագիր)

    […] թեմաներն ընտրվում են կրթահամալիրի առարկայական ծրագրից, իսկ դասի հետագա մշակումը դասավանդողը իրականացնում է՝ […]

    […] Առարկայական ծրագրի խմբագրում, մշակում, լրամշակում […]

    […] 2017-2018 ուստարվա առարկայական ծրագրեր […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s