Առարկայական ծրագիր-6-րդ դասարան

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

«Ստեղծողի մոբիլ դպրոց» հեղինակային ծրագիր

Հիմնական կրթություն

2020-2021 ուստարի

Օտար լեզուներ

Օտար լեզվի 1-9-րդ դասարանների առարկայական ծրագիրը (այսուհետ` Ծրագիր) հիմնվում է «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում իրականացվող «Ստեղծողի մոբիլ դպրոց» հեղինակային (պետական այլընտրանքային) կրթական ծրագրի վրա, ըստ որի օտար լեզուները, մեդիամիջոցներն ու համացանցը ուսուցանվում և գործածվում են   առաջին դասարանից. ապահովվում են օտար լեզուների ամենօրյա պարապմունքներ, համակարգչի և թվային այլ միջոցների ամենօրյա գործածում: Ծրագիրը հիմնված է «Հանրակրթության պետական չափորոշիչների», առարկայական ծրագրի, կրթահամալիրի այլընտրանքային հեղինակային կրթական ծրագրերի պահանջների վրա։ Ծրագրի հիմքում ընկած է նախագծային ուսուցումը, մասնակցությունը միջազգային ծրագրերին, ինչպես նաև կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցը, օտար լեզվի առարկայական օրացույցը, ինչպես նաև օտար լեզվի առարկայան պահանջներից բխող թեմաները (թեմաները նշված են ստորև):

6-րդ դասարանում իրականացվող ծրագիր

 1. Զարգացնել խոսքը։ Սովորողները վարում են երկխոսություններ, քննարկումներ, բանավոր թարգմանություններ կատարում: Կարողանում են արտահայտել իրենց կարծիքը՝ մեկնաբանելով այն:
 2. Զարգացնել գրելու հմտությունները. գրում են շարադրություններ, կատարում գրավոր թարգմանություններ հայերենից, նյութեր թողարկում բլոգներում, դպրոցի ենթակայքում:
 3. Ընդլայնել բառապաշարը՝ ավելացնելով տարբեր դարձվածաբանական արտահայտություններ, ասացվացքներ և այլն։
 4. Զարգացնել ընթերցման և ունկնդրման հմտությունները. ֆիլմեր են դիտում, լսում աուդիոնյութեր, կարդում ադապտացված գրքեր, դրանք բանավոր ներկայացնում:
 5. Զարգացնել սովորողի՝ իր գիտելիքներն ու հմտությունները կիրառելու կարողությունը։
 6. Միջառարկայական կապ ստեղծել այլ առարկաների հետ (մայրենի, մաթեմատիկա, տեխնոլոգիա, երգ և այլն)։
 7. Կիրառել ՏՀՏ-ներ (համակարգիչ, էլ.գրատախտակ, համացանց, ֆոտոխցիկ, ձայնագրիչ)՝ ինքնուրույն: Սովորողը պատրաստում է տեսաֆիլմեր տարբեր ծրագրերով, նյութերը տեղադրում Youtube-ում, հղումը` իր բլոգում:
 8. Սովորեցնել անհրաժեշտ քերականական տարրեր՝ պարզաբանելով դրանք:
 9. Մասնակցություն ագլերեն լեզվի ամենամսյա ֆլեշմոբներին

Ուսումնական միջավայր և կազմակերպվող գործունեության ձևերը

Ուսումնական միջավայրը կարող է տարբերվել` կախված դասի նպատակից, եղանակային պայմաններից  և կազմակերպման ձևից: Ուսումանական տարածք կարող են լինել.

 1. Կրթահամալիրի ընթարձակ, թափանցիկ և լուսավոր կաբինետները, որոնք ապահովված են էլ. գրատախտակով, պրոյեկտորով, համակարգչով, անլար ինտերնետով: Այստեղ կարելի է կազմակերպել.
 • դասեր
 • դաս-խաղեր
 • ընթերցում
 • աշխատանք համակարգչով
 1. Դպրոցների ակումբներ
 • ընթերցանություններ
 • ֆիլմերի դիտում
 • հանդիպումներ կրթահամալիրի հյուրերի հետ
 • հանդիպումներ “Հարթակ” ակումբում
 • քննարկումների կազմակերպում
 • Մասնակցություն միջազգային նախագծերի
 • Մասնակցություն еTwinning միջազգային հանրակրթական ծրագրերին
 1. Ներքին և արտաքին բակերը
 • տարվա յուրաքանչյուր եղանակին բնորոշ խաղեր կազմակերպելու համար
 • ուսումնա-հասարակական աշխատանքներ
 • բացօթյա դասեր –ընթերցում, ունկնդրում, դերախաղեր, բակային խաղեր
 1. Ցուցասրահներ
 • աշխատանքների ներկայացում
 • միջոցառումների կազմակերպում
 • հանդեսների փորձեր
 • խաղերի կազմակերպում

5. Խոհանոց-լաբորատորիաներ

 • թեմատիկ բառապաշարի գործածման հմտությունների զարգացման համար (սնունդ, խոհանոցային գործողությունուններ)
 • ծիսական ուտեստների պատրաստման ընթացքում օտար լեզվի գործածման համար (գործողությունները տեսագրվում են և  ներկայացվում տեսաֆիլմի կամ ֆոտոֆիլմի տեսքով)
 • ամառային և ձմեռային ճամբարների առօրյայի կազմակերպում։
 1. Տեխնոլոգիական լաբորատորիաներ
 • աշխատանք կավագործության լաբորատորիայում
 • աշխատանք դիզայնի, կերպարվեստի սրահներում։
 1. Մեդիա-դահլիճ
 • օտար լեզվով թատերական ներկայացումներ դիտելու կամ ներկայացնելու համար։

Ո ւս ո ւց մա ն  մեդիա մի ջ ա վ ա յր

Կրթահամալիրը իրականացնում է մեդիակրթություն, և առաջին իսկ դասարանից սովորողները հմտանում են ՏՀՏ-ների կիրառման գործընթացում:  ՏՀՏ-ների խորացված ուսուցումը պահանջում է ուսուցման որոշակի վիրտուալ տարածք կամ միջավայր: Դրանցից են.

 1. Live@Edu համակարգի էլ.փոստեր (էլ.փոստ ունեն նաև սովորողների ծնողները), որոնք սովորողները սովորում են ինքնուրույն կիրառել: Էլ.փոստով սովորողները և դասավանդողները կարող են.
 • ստանալ տնային առաջադրանքներ
 • ուղարկել կատարած տնային առաջադրանքը
 1. 4-րդ դասարանից սովորողը արդեն ունենում է իր անձնական բլոգը, որի կառավարումը պահանջում է օտար լեզվի գիտելիքների որոշակի պաշար:
 2. Դասավանդողի անձնական բլոգը (պարտադիր է կրթահամալիրի բոլոր դասավանդողների համար): Դասավանդողները նյութեր են տեղադրում բլոգներում, առցանց քննարկումներ կազմակերպում օտար լեզվով և այլն:
 3. Դասավանդողի բլոգի հատուկ բաժնում տեղադրվում են ուսումնական պարապմունքների բովանդակությունը, տնային առաջադրքնքները:
 4. Կայքը և ենթակայքերը, որտեղ սովորողները դասավանդողի, ծնողի օգնությամբ կամ ինքնուրույն օտար եզվով նյութեր են տեղադրում: Նյութերը կարող են լինել նաև խմբային, դասարանական:

Աշխատանքային նյութեր

Դասագրքեր, որոնց թվայնացված տարբերակները տեղադրված են մեդիագրադարանի ենթակայքում, ինչպես նաև ներբեռնված կլինեն համակարգչում, դասավանդողի և սովորողի անհատական նոութբուք-նեթբուքներում, բլոգներում:

Ուսումնահասարակական աշխատանքներ

Սովորողները մասնակցում են կրթահամալիրում իրականացվող բոլոր ուսումնահասարակական ծրագրերին. այդ ընթացքում զարգանում է տվյալ բնագավառին բնորոշ բառապաշարը /աշխատանք ուսումնական Ագարակում, կենդանիների խնամք, շրջակա միջավայրի խնամք և բարելավում, աշխատանք խոհանոց-լաբորատորիայում, բակային աշխատանքներ, աշխատանք գինու և խաղողի դպորոցւմ, գրքերի վերանորոգում և այլն: Այս աշխատանքների արդյունքում ստեղծվում են ուսումնական նյութեր և կատարվում են հետազոտական աշխատանքներ: Լավագույն աշխատանքները տեղադրվում են կրթահամալիրի կայքում կամ դպրոցների ենթակայքերում: Արդյունքները ներկայացվում են անհատական բլոգներում կամ ենթակայքերում:

Ուսումնական ճամփորդություններ

Ուսումնական ճամփորդությունները իրականացվում են համագործակցելով այլ առարկաների դասավանդողների հետ. օրինակ` կենդանաբանական այգի, բուսաբանական այգի, թատրոններ, թանգարաններ, ցուցահանդեսներ, բարձունքի նվաճում, “Ժայր” ճամբար և այլն: Ճամփորդություններից  հետո  սովորողները  դասավանդողի  հետ  պատրաստում   են օտար լեզվով ուսումնական նյութ /կենդանական, բուսական և այլ բառարաններ, հետաքրքիր նյութեր անգլերեն, ռադիո և տեսալուրեր և այլն/:

Սովորողները դասավանդողի հետ կարող են կատարել վիրտուալ ուսումանական ճամփորդություն` տարբեր կայքերի միջոցով: Նրանք կարող են վիրտուալ այցելություն կատարել Անգլիա, ԱՄՆ և այլն, թանգարաններ, գրադարաններ:

Գրականություն

6-րդ դասարան-Верешагина-V, English in mind-Starter, Round up-3, 4,

Օգտագործվող կայքեր

______________________________________________________________________________

6-րդ դասարան

Առաջարկվող ուսումնական թեմաներն են`

 • Իմ ընկերները և բարեկամները (անձի նկարագրությունը)
  • Իմ նախասիրությունները (երգ-երաժշտություն, համակարգչային խաղեր, ընթերցանություն)
  • Դպրոցական արձակուրդներ (իմ ազատ օրը)
  • Տարվա եղանակները
  • Հայաստան (Համառոտ աշխարհագրական տեղեկություններ, Երևան, Հարավ արևմտյան թաղամաս )
  • Իմ դպրոցը (“Մխիթար Սեբաստացի” կրթահամալիր)
  • Հայկական ազգային և կրթահամալիրային տոներ` ըստ կրթահամալիրային օրացույցի. (Մխիթար Սեբաստացու օրեր, Նոր տարի, Սբ. Ծննդյան տոներ, Զատիկ, Ձոն, Երեխաների պաշտպանության օր)

Յուրաքանչյուր թեմա կարող է ուսուցչի ընտրությամբ ունենալ մի քանի ենթաթեմա: Օրինակ, «Մեր դպրոցը» թեման կարող է ունենալ հետևյալ ենթաթեմաները. իմ ուսուցիչը, մեր դասարանը, իմ սիրած ուսումնական առարկան, ինչն եմ սիրում մեր դպրոցում և ինչը չեմ սիրում:

6րդ դասարանի ուսումնական տարվա վերջում սովորողները ձեռք են բերում հետևյալ խոսքային կարողությունները

Ունկնդրելու և խոսելու կարողություններ

 • լսելով հասկանալ և կազմել պարզ ընդարձակ նախադասություններ, երբ խոսքը ընտանիքի անդամներին ներկայացնելու, անձի արտաքինի պարզ նկարագրության մասին է.
 • լսելով հասկանալ, ինքնուրույն կազմել և գործածել նախադասություններ, որոնցով կարելի է համեմատել շրջապատի առարկաների հատկանիշները, նկարագրել դպրոցական առօրյան.
 • լսելով հասկանալ, կազմել և գործածել նախադասություններ, որոնցով կարելի է նկարագրել առօրյան, սիրելի զբաղմունքը, հայրենի քաղաքը կամ գյուղը, ամառային և ձմեռային արձակուրդները.
 • հաջորդ օրվա գործողությունների նկարագիրը.
 • ուզել մի բան՝ նշելով պահանջվող առարկայի տարբերակիչ հատկանիշները.
 • տալ անցյալ օրվա տվյալ պահի գործողությունների նկարագիրը.
 • հատուկ հարցեր տալով՝ լինել երկխոսությունը վարող ակտիվ կողմը.
 • դասընկերոջը տրվող հարցերի միջոցով պարզել անցյալ օրը նրա դիտած մի որևէ մուլտֆիլմի համառոտ բովանդակությունը.
 • անել հրավերներ և պատասխանել նման հրավերներին
 • արտահայտել համաձայնություն կամ անհամաձայնություն ասված խոսքին.
 • խնդրել զրուցակցին կրկնել վերջին նախադասությունը, եթե լավ չի լսել կամ հասկացել կամ ասել ավելի դանդաղ:

Ընթերցելու կարողությունները

Որպես ընթերցանության տեքստեր կարող են օգտագործվել. նկարագրություն, պարզ տեղեկատվություն, հարցազրույց, գովազդ, հայտարարություն, մանկական երգեր, բանաստեղծություններ, կարճ պատմվածքներ, երկխոսություններ, պարզեցված (ադապտացված) հատվածներ գեղարվեստական երկերից, հեքիաթներից։ Սովորողը պիտի կարողանա.

 • կարդալ և հասկանալ 6-րդ դասարանի քերականական կառուցվածքներով և ծանոթ թեմաներով գրված տեքստերի ընդհանուր բովանդակությունը
 • կարդալ և տեքստից հանել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը
 • կարդալ և հասկանալ տրամաբանական կապ ունեցող երկխոսություններ, կարճ հեքիաթներ, անձնական համառոտ նամակներ
 • կարդալ և հասկանալ համակարգչային Microsoft word ծրագրի առավել կարևոր հրահանգները
 • կարդալ և հասկանալ շնորհավորանքներ, հրավերներ։

Գրելու կարողությունները

 • լրացնել անձնական տվյալներ պահանջող քարտ
 • գրավոր պատասխանել կարդացած տեքստի բովանդակությանը վերաբերող հարցերին
 • ծանոթ բառապաշարով անձ նկարագրել
 • մի որևէ դեպքի մասին գրել ներկա և անցյալ ժամանակներով
 • կարողանալ կարճ շարադրել լսված խոսքը, որը ծանոթ թեմայով է և ծանոթ բառապաշարով
 • Կարողանալ գրել կրթահամալիրի լրիվ անունը
 • կարողանալ 2-3 նախադասությամբ նկարագրել տարվա եղանակները։

Ուղղախոսություն

6-րդ դասարաններում սովորողները հնչյունների, երկբարբառների, վանկերի և բառերի ճիշտ արտասանությունը, շեշտադրումը սովորում են լսելով և կրկնելով դասավանդողի և ձայնագրությունների, աուդիոդասերի ճիշտ արտասանությունները :

 Լեզվական նյութը

Բառապաշարը
Սովորողի վերարտադրողական բառապաշարը ավելանում է 100-120 նոր բառերով: Ընդհանուր բառապաշարը հասնում է 300-350-ի:
Բառերը, եթե հնարավոր է, ներկայացվում են տվյալ օտար լեզվով, իսկ եթե՝ ոչ, տրվում է հայերեն թարգմանությունը : Բառերը ներկայացվում են իրենց բնորոշ խոսքային իրադրություններում` բառակապակցություններով և նախադասություններով:
Smart Notebook ծրագիրն ունի բառերի խմբավորման, դասակարգման և բազմընտրական առաջադրանքներ կազմող գործիքներ, որոնցից պետք է օգտվեն դասավանդողները:
Քերականություն
Ձևաբանություն
Գոյական (The Noun)
Բարդ գոյականների հոգնակի թվի կազմումը
Գոյականներ, որոնց հոգնակի և եզակի ձևերը նույնն են (sheep, fish, deer)
Անեզական գոյականներ (clothes, scissors, trousers, eye-glasses)
Որոշյալ և անորոշ հոդերի գործածումը մի քանի կայուն կապակցությունների հետ. անորոշ հոդ-  in a low voice, in a loud voice,  a great number of, for a long time, for a short time; որոշյալ հոդ – on the right, on the left, the other day, the day after tomorrow, go to the theatre; առանց հոդի- at breakfast, at dinner, at supper, after breakfast, at home, for breakfast, at sunrise, at sunset ։
Թվական (The Numeral)։
Քանակական և դասական թվականներ։
Lesson 10 – the tenth lesson ձևերը։
Ածական (The Adjective)։
Ածականակերտ վերջածանցներ (-able, -y,-ful )։
Կրկնություն. ածականների համեմատության աստիճանները։
Մակբայ (The Adverb)։
Ժամանակի մակբայներ. early, late, soon, now, then, today, tomorrow, yesterday։
Հաճախականության մակբայներ – never, usually, always, often։
Տեղի մակբայներ Here, there, inside, outside, far, near։
Չափի մակբայներ – too, quite, very։
Ձևի մակբայներ- slowly, quickly, well, badly, hard։
Մակբայների համեմատության աստիճանները։
Դերանուն (The Pronoun)։
Ստացական դերանունների բացարձակ ձևերը – mine, yours, his, hers, its, ours, theirs։
Some, any, every, no անորոշ դերանուններով կազմված որոշ բարդ ձևեր

Նախդիր (The Preposition)։
Between – «երկուսի արանքում» իմաստով։
Among – երկուսից ավել իրերի կամ մարդ¬կանց միջև։
Before – «նախքան» իմաստով։
Behind – «ետևում» իմաստով։
During – «ընթացքում» իմաստով։
For – «համար» իմաստով։
With – «հետ» իմաստով։
Բայ (The Verb)։
Կրկնություն.
– ներկա անորոշ (The Present Indefinite) ժամանակը՝ սովորություն դարձած, պարբերաբար կրկնվող գործողություն ցույց տալու նշանակությամբ
– ներկա անորոշ ժամանակը, երբ այն գործածվում է անձին բնորոշող գործողություն ցույց տալու համար։
Ներկա անորոշ ժամանակը, երբ այն ցույց է տալիս ծրագրային, չվացուցակային, ժամանակացուցային գործողություն։
Կանոնավոր և անկանոն բայերի (30-40) անցյալ անորոշ ժամանակը։
Ներկա շարունակական (The Present Continuous Tense), երբ այն ցույց է տալիս ներկա ժամանակահատվածում, բայց ոչ անպայմանորեն խոսելու պահին կատարվող գործողություն։
Անցյալ շարունակական (The Past Continuous Tense) ժամանակը, երբ այն ցույց է տալիս մի գործողություն, որն ընթացքի մեջ է անցյալի մի պահի կամ  ժամանակահատվածի ընթացքում։
Կրկնություն.
can, may, և must մոդալ բայերը իրենց հիմնական նշանակությամբ՝ ֆիզիկական և մտավոր կարողություն, թույլտվություն և անհրաժեշտություն։
Շարահյուսություն։
Կրկնություն.
– Հարցական նախադասություններ.
– Պայմանի շաղկապ – if
Պայմանի և ժամանակի երկրորդական նախադասություններ ունեցող բարդ ստորադասական նախադասություններ։
– Խնդրանք արտահայտող նախադասություններ, որոնք ձևով հարցական են՝ գործածելով «Could you … please?»  ձևը։

Գնահատում

Գնահատումը իրականացվում է 10 բալանոց համակարգով: Գնահատելիս հաշվի են առնվում սովորողների ակտիվ մասնակցությունը.

 • դասապրոցեսին
 • կրթահամալիրի ստուգատեսներին
 • միջազգային նախագծերին
 • ֆլեշմոբներին
 • ճամփորդություններին