Enjoy your summer through reading

Posted on Updated on

education-concept-d-book-england-flag-white-background-modern-flat-design-isometric-concept-education-back-to-209848949

Սիրելի սովորողներ,

Ամառավա համար առաջարկում եմ ձեզ հետևյալ աշխատանքը.

 • Ձեր ցանկությամբ ընտրեք ցանկից որևէ հեղինակի ստեղծագործություն (մեկ կամ ավելի)
 • Կարող եք կարդալ նաև ձեր ընտրությամբ որևէ այլ անգլերեն գիրք
 • Ձեր բլոգում ամառային ընթերցանության համար բաժին բացեք
 • Այդ բաժնում նշեք ձեր կարդացած գրքի վերնագիրը, հեղինակին
 • Անգլերենով գրեք գրքի գլխավոր իմաստը կամ հակիրճ բովանդակութունը
 • Ստեղծեք ձեր կարդացած գրքի բառարանը (դուրս գրեք անծանոթ բառերը, գրեք բացատրությունն ու թարգմանությունը)
 • Գրեք կարդացած գրքի փոքրիկ վերլուծություն (ձեր կարծիքկը, վերաբերմունքը և այլն)

Առաջարկվող ցանկ.

 1.  Oscar Wilde, The happy prince
 2.  Oscar Wilde, The selfish giant
 3. Oscar Wilde,The nightingale and the rose
 4. Indian tales by Rudyard Kipling
 5. Rrichard_Bach_Jonathan_Livingston_seagull
 6. The hobbit by John Ronald Reuel Tolkien
 7. The Emperor’s new clothes, Hans Christian Andersen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s