Funny calendar-Զվարճալի տոնացույց

Posted on Updated on

Cute-Coffee-Time-November-2021-Calendar-scaled

Dear friends, we celebrate Sebastatsi’s Days in our Educomplex in November. Do you know, that each day of every month has something to celebrate? It’s funny and interesting. Let’s see what international holidays are in November. Each of you can choose the most liked holiday/holidays and decide how to celebrate it. Celebrate it with your family members, or with your friends. Write about the way of celebration, attach some photos or make a movie and post it on your blog. You can find some ideas about celebration in the list below, which you can use or you can find your own way of celebration. You can also create your own holiday, name it and tell about the way of celebrating it.  (Նոյեմբեր ամսին “Մխիթար Սեբաստացի” կրթահամալիրում տոնում ենք Սեբաստացու օրերը։ Իսկ գիտե՞ք, որ յուրաքանչյուր ամսվա յուրաքանչյուր օր կարելի է որևէ բան տոնել։ Դա հետաքրքիր է և զվարճալի։ Եկեք տեսնենք, թե ինչ միջազգային տոներ կան նոյեմբերին,։ Ընտրեք ձեզ ամենաշատ դու եկարծ տոնը/տոները, մտածեք, թե ինչպես այն կարելի է տոնել։ Կարող եք այն տոնել ընտանիքի կամ ընկերների հետ։ Գրեք այդ մասին, կցեք տոնի լուսանկարները, կամ տեսահոլովակ պատրաստեք և տեղադրեք այն ձեր բլոգներում։ Կարող եք ինքներդ հորինել որևէ տոն և պատմել, թե ինչպես են այն տոնում, բացատրելով տոնի իմաստը։)

 • November 1-National Teeth Brush Day-ատամի խոզանակի օր
 • November 2-Stuffed eggs day-լցոնված հավկիթի օր
 • November 3-Sandwich Day-սենդվիչի օր
 • November 4-National Candy Day-կոնֆետի միջազգային օր
 • November 5-American Football Day-ամերիկական ֆուտբոլի օր
 • November 6-Saxophone Day-սաքսոֆոնի օր
 • November 7-Hugs with a Bear Day-արջի հետ գրկախառնվելու օր
 • November 8-National Cappuccino Day-Կապուչինոյի օր
 • November 9-Go To An Art Museum Today Day-“այցելեք գեղարվետստական թանգարան” օր
 • November 10-National Vanilla Cupcake Day-Վանիլային թխվածկի օր
 • November 11-World Shopping Day-շոփինգի համաշխարհային օր
 • November 12-Happy Hour Day-ուրախ ժամի օր
 • November 13-World Kindness Day-բարության համաշխարհային օր
 • November 14-Tongue Twister Day-շուտասելուկների օր
 • November 15-National Clean Out Your Refrigerator Day-“Մաքրիր քո սառնարանը” օր
 • November 16-Fast Food Day-ֆաստֆուդի օր
 • November 17-International Students Day-ուսանողների միջազգային օր
 • November 18-National Princess Day-արքայադստրի օր
 • November 19-International Men’s Day-տղամարդկանց միջազգային օր
 • November 20-World Children’s Day-Երեխաների համաշխարհային օր
 • November 21-World Television Day-հեռուստատեսության համաշխարհային օր
 • November 22-Dictionaries and encyclopedias day-բառարանների և հանրագիտարանների օր
 • November 23-National Cashew Day-հնդկական պոպոքի օր
 • November 24-Celebrate Your Unique Talent Day-ձեր բացառիկ տաղանդի օրը
 • November 25-Thanksgiving day-Գոհաբանության օր
 • November 26-National Cake Day-տորթի օր
 • November 27-Evening City Music Listening Day-երեկոյան քաղաքի երաժշտության ունկնդրելու օր
 • November 28-New Words Day-նոր բառեր հորինելու օր
 • November 29-National Chocolates Day-շոկոլադի օր
 • November 30-Computer Security Day-համակարգչային անվտանգության օր

You can see how many interesting, and sometimes extraordinary days are celebrated. Sure, that you’ll choose one or more days and make them traditional for you. 

Տեսնո՞ւմ եք, թե որքան հետաքրքիր, երբեմն անգամ զվարճալի տոներ կան նոյեմբերին։ Կարծում եմ սիրով կընտրեք մեկը կամ մի քանիսը և կստեղծեք այդ տոները նշելու ձեր ավանդույթը։ 

The link

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s