Սովորողի գրադարան-7-րդ դասարան-2014-2015 ուստարի

Անհրաժեշտ գրականություն.

 1. English in mind
 2. English-5
 3. Round up-3
 4. Առարկայական ծրագիր

 Extra reading-լրացուցիչ ընթերցանության համար

1, 2, 3, 4,

Մայիսի 25-ից 27-ը

Դաս առաջին-p. 123, Project: “A class survey”: Topics to discuss: Pocket money, learning languages, going on holiday

Տնային առաջադրանք-Learning languages, p. 123, ex. 1(b)

Դաս երկրորդ-Make a questionnarie

Տնային առաջադրանք-Make  a poster

Մայիսի 18-ից 23-ը

Դաս առաջին-What’s the next thing? Role play, p. 106

Տնային առաջադրանք-Everyday English p. 107, ex. 11, Use these expressions in the sentences.

tt

Դաս երկրորդ-Discussion box.

Տնային առաջադրանք-Writing, p. 108, ex. 14

Դաս երրորդ-Ever, never

Տնային առաջադրանք-Check your progress, p. 109

Մայիսի 11-ից 15-ը (“I can”)

Դաս առաջին-Discussion “Memorable events that happened this year”

Տնային առաջադրանք-Choose on of the most memorable events and write about it

Դաս երկրորդ-Crazy records

Տնային առաջադրանք-Find yourself some crazy records and tell others in the class.

Դաս երրորդ-My school (Tell about your favourite place in the school )

Տնային առաջադրանք-Make a video or audio presentation, where you tell about your school

Մայիսի 4-ից 8-ը

Դաս առաջին-“Chicken”, Choose a tale and create it

Տնային առաջադրանքCreate another tale

Դաս երկրորդ-Watching a film

Տնային առաջադրանք-Show me where you live! (make a short description of the city where you live).

Դաս երրորդ-“The book I read”.

Տնային առաջադրանք-Write some lines about the book you read.

Ապրիլի 27-ից 30-ը

Դաս առաջին-“When” and “if”

Տնային առաջադրանք-1, 2, 3

Դաս երկրորդ-Adjectives of feeling.

Տնային առաջադրանք-Use adjectives of feelings in the sentences (p. 116 Unit 12)

Դաս երրորդ-“Chicken” read the photo story

Տնային առաջադրանք-Everyday English (p. 93, ex. 9)

Ապրիլի 20-ից 22-ը

Դաս առաջին-Culture in mind-p. 86

Տնային առաջադրանք-Read the text about reggae music (p. 86). What other music styles do you know? (Կարդացեք ռեգի երաժշտության մասին տեղեկությունը, էջ 86: Ի՞նչ այլ երաժշտական ոչեր են ձեզ ծանոթ):

Դաս երկրորդ– Listen to a song “Wonderful World, Beautiful People”

Տնային առաջադրանք-Learn the song by heart (Երգը սովորել անգիր)

Ապրիլի 13-ից 18-ը

Դաս առաջին-Writing a letter.

Տնային առաջադրանք-Famous sportsman (sportswoman). Write information about your favourite sportsman

Դաս երկրորդ– Check your progress

Տնային առաջադրանք-Write an essay “My participation in Eco Projects” (Գրել շարադրություն “Իմ մասնակցությունը Էկո-նախագծերին” թեմայով)

Դաս երրորդ-to be going to for predictions. Multi-word verbs

Տնային առաջադրանք-p.116, Unit 11-Make up sentences with each multi-word verb (կազմել նախադասություններ յուրաքանչյուր բազմաբառ բայով)

Ապրիլի 7-ից 11-ը

Դաս առաջին-Adjective-adverb-examples-1, 2

Տնային առաջադրանք1, 2, 3

Դաս երկրորդ– “Keep on running” read, act the dialogue

Տնային առաջադրանք-Learn the dialogue by heart (p. 78, ex. 8)

Դաս երրորդ-Everyday English, p. 79

Տնային առաջադրանք-p. 79, Discussion box- Choose one of the questions and write a short composition.

Մարտի 30-ից ապրիլի 3-ը

Դաս առաջին-Don’t give up, pre-reading questions: “Jungle Survival”

Տնային առաջադրանքWatching video-film “Wings of hope”

Դաս երկրորդ– too+adjective, adverbs, 1, 2

Տնային առաջադրանք-make up 10 sentences using “too” with adjectives and adverbs

Դաս երրորդ-Topic: Weather

Տնային առաջադրանք-Weather forecast for the next week in Yerevan. This web-site will help you (Կազմել մեկ շաբաթվա եղանակի տեսությունը Երևանի համար: Տվյալ կայքի հղումը օգտակար կլինի)

Մարտի 16-ից 20-ը

Դաս առաջին-Fortune telling (բախտագուշակություն)

Տնային առաջադրանք-Use the new words from the text and make up 10 sentences (օգտագործելով տեքստի նոր բառերը կազմել տասը նախադասությյուն)

Դաս երկրորդ– Expressions to talk about fortune telling

Տնային առաջադրանք-p. 73, ex. 10 a, b

Դաս երրորդ-Invent a new method of fortune telling. It can be as scientific or crazy one.

Տնային առաջադրանք-Օգտագործելով 72 էջի բախտագուշակություններից մեկը՝ փորձիր ինքդ կանխագուշակել քո կամ քո մտերիմի ապագան: Նախադասություններդ կազմիր Future Simple ժամանակաձևով:

Մարտի 9-ից 13-ը

Դաս առաջին-“Getting the future wrong”-discussion

Տնային առաջադրանք-Write three predictions for future-two you believe will happen and one crazy one (Գրե՛ք ապագայի մասին երեք կանխատեսում՝ երկուսը այնպիսին, որ դուք հավատում եք, իսկ մեկը՝ անհավատալի)

Դաս երկրորդ– will, won’t

Տնային առաջադրանք-p.70, ex. 5-Learn expressions to talk about the future. Use them in the sentences. (Սովորել արտահայտությունները, որոնց օգնությամբ խոսում ենք ապագայի մասին: Կազմե՛ք դրնացով նախադասություններ):

Դաս երրորդ-Listen to the song “When I’m sixty-four”

Տնային առաջադրանք-p. 71, ex. 7-b, c

Մարտի 2-ից 6-ը

Դաս առաջին-p. 65, ex. 10. Everyday English. Discussion box.

Տնային առաջադրանք-Imagine that you are going on a camping trip. What is necessary for you? (Պատկերացրու, որ մեկնում էր արշավի. ի՞նչ է անհրաժեշտ քեզ:)

Դաս երկրորդ– Team Spirit: watching video film, episode 4

Տնային առաջադրանք-Tell about one of your camping trips. Use past Simple and Present Perfect Tenses

Դաս երրորդ-p. 66, ex. 13-The email from a friend.Write back to Cynthia.

Տնային առաջադրանք-p. 67, Check your progress

Փետրվարի 23-ից 27-ը

Դաս առաջին-Revision

Տնային առաջադրանք-Slide 59, ex. 9 “Teen talk”. Read the text, learn all new words. Կարդացեք տեքստը, սովորեք անծանոթ բառերը: Արդյոք կա՞ տարբերություն դեռահասների և մեծահասակների բառապաշարում: Բերե՛ք օրինակներ:

Դաս երկրորդ-I am going to….

Տնային առաջադրանք-Գրե՛ք, թե ինչ եք նախատեսում անել դուք կամ ձեր մտերիմները մոտ ապագայում (5-10 նախադասությամբ):

Դաս երրորդ-Everyday English,-առօրյա անգլերեն- “Having fun?” What we need for holidays.

Տնային առաջադրանք-Learn the dialogue by heart. (Երկխոսությունը սովորել անգիր)p. 64

Սեպտեմբերի 29-ից հոկտեմբերի 3-ը

Շաբաթվա թեմա՝

Ինչպես օգնություն ցուցաբերել

Դաս առաջին-English in mind-1

Unit 2, ex. 8, 9

Learn the dialogue, act in the class, learn everyday English expressions and use them in the sentences.

Դաս երկրորդ-Watching video-Episode 1, answer the question

Տնային առաջադրանք-p. 23, Discussion box-choose one of the topics and write a composition

Դաս երրորդ-Writing: Read an e-mail on p. 24 and write an answer.

Listening-listen to the dialogue and complete it (p. 24)

Տնային առաջադրանք-Check the progress, p.25

Հոկտեմբեր

6-10.10.2014

Շաբաթվա թեմա “My hero”

Դաս առաջին-Reading and listening. “Erin Brockovich”, answer the questins

Տնային առաջադրանք– Write a composition “My hero”.

Դաս երկրորդ-Words and word combinations from the text. Past simple of the verb “to be”. Speaking skills in past tense.

Դաս երրորդ-Multi-word verbs: make up different sentences with these verbs. Listening: “Pete’s Presentation”

Տնային առաջադրանք-Find more multi-words with the verbs look, get, take. Explain them in English.

13-17.10.2014

Դաս առաջին-Reading and listetning: Culture in mind-“Remembering Heroes”. Listen to the text, read, discuss in the class

Տնային առաջադրանք-Find in the internet some more information about the heroes described in the text (Simon Bolivar, Martin Luther King, Lady Diana Spencer etc).

Դաս երկրորդ-Speaking: What Armenian heroes do we know? How do we remember heroes in Armenia? What statues, sculptures and memorials are there in Armenia? Describe at least two of them.

Դաս երրորդ-Our school heroes. Make a list of famous and interesting people of our school. Describe them. Why are they heroes for you?

Տնային առաջադրաք:For Mkhitar Sebastatsy’s days: our hero is Mkhitar Sebastatsy.

27.10-2014-31.10.2014

Դաս առաջին-‘”A friendly family ” p. 15, ex.19, revision of professions

Description of classmates: (key words: slim, short, ugly, tall, dark-haired, fair-haired, long hair, lovely, round face, long nose, red lips, long arms, white teeth etc.)

Տնային առաջադրանք-գործածելով դասին օգտագործած բառերը, նկարագրիր քո տան անդամներից մեկին:

Դաս երկրորդ-“wh-questions”, questions and answers, pieces of furniture

Տնային առաջադրանք-1. make up five wh-questions;

Դաս երրորդ-Actions, which we are doing just now.

Տնային առաջադրանք-Պատկերացրու, թե պատուհանից դուրս ես նայում. նկարագրի այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում այս պահին քո բակում:

Նոյեմբեր

03.11-2014-07.11.2014

Դաս առաջին-Modern conveniences. Verbs that are not usually used in the present continuous tense.

Տնային առաջադրանք-What modern conveniences are there in your flat? Ի՞նչ ժամանակակից սարքավորումներ կան ձեր բնակարանում: Իսկ ինչպիսի՞ սարքավորումներ կլինեն մեր բնակարաններում 100 տարի հետո: Ի՞նչ գործողություններ դրանք կկարողանան կատարել: Նկարագրե՛ք:

Դաս երկրորդ– On և Off նախդիրները: Դրանց գործածումը այլ բառերի հետ:

1, 2,

Տնային առաջադրանք-English-5 գրքից կարդացեք էջ 26-ի 13 վարժության երկխոսությունը: Ըստ այդ մոդելի կազմեք նմանատիպ այլ երկխոսություն:

Դաս երրորդ-Present Simple, Listening to the song Old Horace

Տնային առաջադրանք-Երգը սովորել անգիր, ընդգծել բոլոր այն բայերը, որոնք օգտագործված են Present Simple ժամանակաձևով:

10.11-2014-14.11.2014

Դաս առաջին-Կրկնողություն-What time is it?

1, 2, 3, 4, 5

Տնային առաջադրանք-Նկարագրիր քո այսօրը դպրոցում և դպրոցից դուրս: Գրիր, թե որ ժամին ինչով ես զբաղված եղել:

Դաս երկրորդ-Կրկնողություն-Actions, which we are doing now.

1, 2, 3, 4, 5

Տնային առաջադրանք-

Դաս երրորդ-Կրկնողություն-Present Simple

Գրանցվել http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ կայքում

Տնային առաջադրանքYou are the story maker!

Բացիր British Council- կայքի համապատասխան առաջադրանքը և կատարիր այն:

17.11-21.11.2014

Դաս առաջին-Free time. Words and word combinations describing different activities.

Տնային առաջադրանք-Նկարագրի՛ր, թե ինչպես ես անցկացնում ազատ ժամանակդ:

Դաս երկրորդ-Past Simple. Նկարագրում ենք նախորդ օրը

Տնային առաջադրանքIrregular verbs, learn the poem with irregular verbs by heart (անգիր), p.27 (from Vereschagina), Peter’s Holiday-տեքստից դուրս գրել բոլոր բայերը, որոնք օգտագործված են անցյալ ժամանակով: Անկանոն բայերը գրեք երեք ձևով, օրինակ՝ to spend-spent-spent

Դաս երրորդ-Working with the text-regular-irregular verbs.

Տնային առաջադրանք– Famous American and English writers. (հայտնի ամերիկացի և անգլիացի գրողների մասին)p. 34-36, ex. 6, 7, 8

24.11-28.11.2014

Դաս առաջին-About famous writers (retell, answer the questions)

Տնային առաջադրանք-Կարդալ NO TICKET FOR HIMSELF տեքստը: Դուրս գրել անծանոթ բառերը, սովորել: Տեքստը սովորել պատմել

Դաս երկրորդ-p. 36, ex. 10

Տնային առաջադրանք-Կարդալ MARK TWAIN AT THE OPERA տեքստը: Դուրս գրել անծանոթ բառերը, սովորել: Տեքստը սովորել պատմել

Դաս երրորդ-p. 38, ex. 14-Learn the dialogue

Տնային առաջադրանք-Կարդալ MARK TWAIN AND FISHING INSPECTOR տեքստը: Դուրս գրել անծանոթ բառերը, սովորել: Տեքստը սովորել պատմել

Դեկտեմբեր 1-5

Դաս առաջին-p. 36, ex. 10

Տնային առաջադրանք-Գրեք փոքր շարադրություն “My favourite music” or “My favourite musical instrument” (“Իմ սիրած երաժշտությունը” կամ “Իմ սիրած երաժշտական գործիքը”), օգտագործեք դասի բառերը (p. 36, 37)

Դաս երկրորդ-p. 38, ex. 14-Learn the dialogue

Տնային առաջադրանք-p.39, ex. 16-“The circus clown”-Learn the song by heart (սովորել անգիր)

Դաս երրորդ-Find all verbs used in the past tense. Make two separate lists of regular and irregular verbs

Տնային առաջադրանք-p. 40, ex. 17 Read the text. learn all unknown words and retell (կարդացեք տեքստը, սովորեք անծանոթ բառերը, տեքստը սովորեք պատմել)

Դեկտեմբեր 8-12-ը

Դաս առաջին-p. 40-41, read the text and answer the questions.

Տնային առաջադրանք-Օգտվելով գրքի 43 էջի 25 վարժությունից պատմեք ձեր թանգարան, ցուցահանդես, պատկերասրահ կամ որևէ այլ տեղ կատարած վերջին այցելության մասին

Դաս երկրորդ-Travelling

Տնային առաջադրանք-Օգտվելով համացանցից վիրտուալ շրջայց կատարեք այլ երկրներ և պատմեք, թե ինչպես են այլ երկրներում նշում Ամանորն ու Սուրբ ծնունդը:

Դաս երրորդ-Revision

Տնային առաջադրանք-Նկարագրեք, թե ինչպես կցանկանայիք նշել Ամանորյա նախորեն դպրոցում:

Դեկտեմբերի 15-19-ը

Դաս առաջին-Virtual travelling

Դաս երկրորդ-Revision

Տնային առաջադրանքLearn the song

Դաս երրորդ-Revision

Տնային առաջադրանք-Making a Christmas and a New Year cards

Դեկտեմբերի 22-26-ը

Դաս առաջինRound up-3

Տնային առաջադրանքRound up-3

Դաս երկրորդ-Check your progress

Տնային առաջադրանքRound up-3

Դաս երրորդRound up-3

Տնային առաջադրանքRound up-3

Հունվարի 12-16, 2015

I can

 • I can read… (books, news, different information from newspapers, magazines and internet, etc)
 • I can write…(texts, composition, descriptions, dialogues, translations, etc)
 • I can listen and understand (speech, dialogues, films, cartoons, etc)
 • I can speak (with my friend, at lessons, with foreigners, etc)

You must publish all the necessary links.

Good luck to you!!!

Հունվարի 26-30

 1. EduDigitec-2015
 2. EduNatTech-2015
 3. The European Chain Reaction-2015

Փետրվարի 2-6

Դաս առաջին-The Present Perfect Tense. Test 1

Տնային առաջադրանք-p. 48, 49, ex. 7-11

Դաս երկրորդ-p.50, Let us learn!

Տնային առաջադրանք-p.54, ex. 18 (Read the dialogue and learn it by heart)

Դաս երրորդ-Rules and Regulations. Imperative in signs

Տնային առաջադրանք-Write 10 imperative sentences

Փետրվարի 9-13

Դաս առաջին-What signs can be used in museums, schools, streets, shops etc?-Ինչ նշաններ կարող են օգտագործվել տարբեր վայրերում (թանգարանում, փողոցում, դպրոցում, խանութում և այլն)

Տնային առաջադրանք-p.56, ex. 20, “My friend is an alien”, read and make a short summary, learn to retell. Տեքստը կարդալ, համառոտագրել և սովորել պատմել

Դաս երկրորդ-Sights of Yerevan-Երևանի տեսարժան վայրերը

Տնային առաջադրանք-My favourite place in Armenia-Պատմել Հայատսատնի ձեր սիրած վայրի մասին

Դաս երրորդ-An alien in Yerevan. Show him your city.-Պատմեք ձեր այլմոլորակային ընկերջը Երևանի մասին:

Տնային առաջադրանք– Tell about your week, using Present Perfect Tense. Պատմեք, թե ինչ եք արել այս շաբաթ, retell the text “My friend is an alien”

Փետրվարի 16-20

Դաս առաջին-Learning languages-“Speaking in many tongues” (English in mind 1, p. 54, ex.1)

Տնային առաջադրանք-Is it difficult for you to learn foreign languages? Why? Why not?

Դաս երկրորդ-Compare all adjectives around you. Is it possible to compare all adjectives?

Տնային առաջադրանք1, 2, 3

Դաս երրորդ-Advice for language learners

Տնային առաջադրանք-p. 57, ex. 8, Amazing facts-or just lies?


2 thoughts on “Սովորողի գրադարան-7-րդ դասարան-2014-2015 ուստարի

  Georgi Mizoyan said:
  February 3, 2015 at 4:44 pm

  Բարև Ձեզ ընկեր Լուսինե, որ խնդրեմ կարողեք գրքի հղումը ուղարկել:

   englishclubmskh responded:
   February 4, 2015 at 6:36 pm

   Գեորգի, “Սովորողի գրադարան-7 դասարան” բաժնում գրքերի հղումները կան:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s